BIBLIOTECA AMBROZIANA

Biblioteca Ambroziană a fost fondată de Cardinalul Federico Borromeo în 7 septembrie 1609 și inaugurată trei luni mai tarziu, în 8 decembrie. Biblioteca Ambroziană a fost una dintre primele biblioteci deschise publicului larg prin actului unui patron ilustru. Biblioteca a fost concepută de către fondatorul ei ca fiind un centru de învățare și cultură, dorind de fapt să o situeze alături de alte instituții cum ar fi Colegiul Medicilor (1607), Galeria de Artă (1618), Academia de Design (1620), Colegiul trilingv și Colegiul Elevilor (1625).

Cardinalul Borromeo și-a denumit biblioteca după sfântul protector al milanezilor și a dotat-o cu un număr mare de cărți în greacă, latină populară și diverse limbi orientale. Printre acestea, colecția cuprindea cărți provenite din instituții religioase, cum ar fi Mănăstirea Benedictină din Bobbio, Mănăstirea Augustiniană Sfânta Maria Incoronată și biblioteca Capitoliului Metropolitan din Milano. Altele proveneau din colecții particulare, cum ar fi cele de la Gian Vincenzo Pinelli, Francesco Ciceri și Cezar Rovida, oamenii de știință distinși și bibliofili din secolul al XVI-lea. Printre nenumarații donatori care au îmbogățit ulterior Ambroziana se evidențiază cei care în secolul al XIX-lea și-au legat colecțiile proprii de cele ale Bibliotecii Ambroziene.

Prin diversitatea colecțiilor precum și prin numărul și valoarea carților, Biblioteca Ambrosiana este fără îndoială una dintre primele biblioteci italiene și din lume. Oameni distinsi au frecventat Biblioteca prin care se numără istoricul milanez Giuseppe Ripamonti, marele filolog și istoric Muratori, Giuseppe Antonio Sassi, mari paleografi precum Angelo Mai, Antonio Maria Ceriani, Giovanni Mercati si Achille Ratti, care a devenit apoi papa cu numele de Pius al XI-lea.

Biblioteca are un caracter clasic, istoric, literar, religios, în special într-un sens retrospectiv, intrucât vizează studiul trecutului. Aceasta este guvernată de Colegiul Medicilor - prezidat de Prefect - responsabil pentru activitățile sale culturale, precum și de Congregația Conservatorilor - condusă de un președinte care o administrează.

Printre bogatele colecții ambroziene se regăsesc cele arabe si orientale, de importanță excepțională; Biblioteca Lingvistica a lui Carlo Salvioni și culegerile lui Enrico Casanova. De asemenea, colecțiile cuprind numeroase palimpseste cu fragmente foarte valoroase precum cele de la Vidularia ale lui Plauto, datând din secolul al cincilea, o parte a versiunii gotice a textelor biblice realizate de episcopul Ulfila si multe manuscrise illuminate splendide, cum sunt Libro d’ore a lui Borromeo ingrijit de Cristoforo De Predis sau Aulo Gellio decorat si semnat de catre Guglielmo Giraldi. Mai presus de toate se remarcă Ilias picta din secolul al V-lea, faimosul Virgilio cu adnotări aparținand lui Francesco Petrarca si iluminat de Simone Martini, Giuseppe Flavio in versiunea latină pe papirus, Antifonario di Bangor si Biblia tradusă in siriana. Există apoi diverse cărți cu autograf precum De prospective pingendi a lui Piero della Francesca, il Marziale transcris complet de Boccaccio, “Viața lui Guidobaldo din Montefeltro” scris de Pietro Bembo si autografele Sfantului Tomaso d’Aquino, ale lui Ariosto, ale lui Machiavelli, del Tasso, Galilei, pană la Giuseppe Parini si Cesare Beccaria.

Neprețuite sunt multe dintre incunabule, cum ar fi ediția rară a Decameronului a lui Cristoforo Valderfer (Venetia, 1471) si nu puținele ediții princeps.  Biblioteca are multe legaturi prețioase de manuscrise si de carți tipărite, printre acestea sunt demne de menționat Statuturi, edițiile aldine, cominiane si bodoniane precum si colecția bogată de desene si gravuri, ce conține aproximativ patru mii de unități. Camera medaliilor este alcatuită din mai mult de doua zeci de mii de monede si medalii si are piese de mare valoare.

 

 

 
GALERIA DE ARTA AMBROZIANA

În timpul șederii sale la Roma, Federico Borromeo a fost patronul Academiei Sfântului Luca, ce a fost proiectată de către Papa Grigore al XIII-lea în 1577 și inaugurată în 1593. După ce a ajuns în 1595 la Milano în calitate de arhiepiscop, Federico Borromeo a proiectat fondarea unei Academii artistice, care să le egaleze pe cele din Florenta și Roma. 14 ani mai târziu, în 1609, Biblioteca Ambroziană era deja deschisă publicului. Ulterior, în 28 aprilie 1618, Cardinalul a donat Bibliotecii Ambroziene printr-un act notarial colecția sa de picturi, desene, gravuri și sculpturi, care au devenit nucleul iniţial al Galeriei Ambroziene. În următoarele patru secole Galeria se va imbogăţi cu numeroase capodopere de artă din Italia şi Europa.

Galeria Ambroziană nu a fost însă concepută de către Cardinal doar ca o expoziţie de opere de artă, ci ca şi un instrument de predare. Drept consecinţă, a înfiinţat în 1620 Academia Ambroziană de Desen, pentru predarea picturii, sculpturii și arhitecturii.

Din 1751 din Galeria de Artă face parte și așa-numitul Muzeu Settala, o bogată colecţie de specimene naturale, etnografice și instrumente știinţifice intrigante, colecţionate de Canonicul milanez Manfredo Settala (1600-1680).

Galeria de Artă Ambroziană este primul muzeu din lume deschis publicului, care de la înfiinţare a rămas anexată in mod direct Colegiului Doctorilor Ambrozieni, Academiei şi Biblioteci. Scopul primordial al Galeriei de Artă era culturalizarea studiilor literare, știinţifice și artistice. În prezent, în itinerariul expoziției de artă sunt incluse atât sălile Galeriei de Artă, cât și întreaga clădire monumentală care cuprinde următorul traseu: biserica Sfânta Maria Magdalena în Sfântul Mormânt (datată înaintea anului 1000), un complex din secolul al-XVII-lea, în care se găsește sala originală a Bibliotecii (aşa-numita Sală Federiciană), o Sală Capitolară aparţinând Confraternităţii Sfântei Coroane (cu o pictură valoroasă realizată de Bernardino Luini) și terminând cu partea Neo-Clasică  din secolul al XVIII-lea (cu spaţii restructurate între anii 1929-1931 de către Prefectul Giovanni Galbiati, îmbogăţite cu un gust ornamental deosebit, specific epocii). Din arcadele Galeriei de Artă este vizibilă “Curtea Spiritelor Binevoitoare”, în care se află o colecție arheologică valoroasă.

În sălile din care se ajunge în curtea antică neoclasică, devenită acum Sala de lectură a Bibliotecii, sunt expuse aproape toate colecțiile Cardinalul Federico Borromeo, care alcătuiesc nucleul original al întregii Galerii de artă. În celelalte camere sunt expuse opere intrate în Ambroziană după donaţia facută de către Federico Borromeo, și care acoperă întreaga istorie a picturii, în special italiană, de la Renaștere şi până în secolul al XIX-lea. În această colecție se gasesc  capodopere de importanță majoră:

- Cartonul preparator al operei  “Școala din Atena”, realizat de Raffaello Sanzio;

- “Portretul unui muzician” de Leonardo da Vinci;

- “Portretul unei doamne” sau "Lady a rețelei", operă pe care Federico Borromeo a cumpărat-o și a atribuit-o în mod explicit lui Leonardo da Vinci;

- “Coş cu fructe” de Michelangelo Merisi, cunoscut sub numele de Caravaggio;

- “Maica Domnului a Pavilionului” de Sandro Botticelli;

- “Adorația Magilor” de Tiţian;

- Lucrări de Jan Brueghel, comandate direct de către Cardinalul Federico pictorului olandez (două “Vase de flori”, cele “Douăsprezece sate”, “Elementele de apă și foc”).

Printre obiectele expuse în diferite camere, se poate observa o vitrină cu o șuviță de păr aparținând Lucreziei Borgia. În cele din urmă, in așa-numita “Curte a Spiritelor Binevoitoare” se păstrează o colecție arheologică valoroasă, cu vechi pietre funerare greco-romane. În peristilul Sălii Federiciana este vizibilă o podea de mozaic din secolul al IV-lea, care provine din băile romane antice din orașul Mediolanum.

 În bibliotecă, alături de multe manuscrise din Evul Mediu și Renaștere, de o mare importanță dată de cantitatea și calitatea ei, este colecţia de grafică , cu aproximativ patruzeci de mii de desene, gravuri și stampe (printre cei mai importanți artiști sunt Pisanello și Albrecht Dürer).

Marea comoară științifică și artistică a Bibliotecii rămâne însă faimosul “Cod Atlantic” al lui Leonardo da Vinci, donat Ambrozianei de către marchizul Galeazzo Arconati in 1637. Codul include 1119 pagini scrise de mână, cu aproximativ 2000 de desene, note, note autobiografice și studii din diverse discipline: inginerie, hidraulică, optică, anatomie, arhitectură, geometrie şi astronomie.

 

 

 
ACADEMIA AMBROZIANA 

Academia Ambroziana a fost fondată de catre Arhiepiscopul din Milano, Cardinalul Federico Borromeo în25 iunie 1620 ca și “Academia de Desen”, pentru predarea picturii, sculpturii și arhitecturii, și după o perioadă de declin în secolul al XVIII-lea, a încetat activitatea sa  în secolul al XIX-lea. A fost relansată în 1963, din inițiativa Arhiepiscopului, Cardinalul Giovanni Battista Montini, cu numele de Academia Sfântului Carlo Borromeo cu scopul de a promova studii istorico-religioase, iar în anul 2003, acesteia i s-a alăturat și  Academia Sfântului Ambrozie, dedicata studiilor patristice .

În 20 martie 2008, Academia a fost fondată din nou cu propriul Statut de către Arhiepiscopul, Cardinalul Dionigi Tettamazi; în 04 noiembrie 2013  Cardinalul Angelo Scola, Arhiepiscopul din Milano a promulgat noile Reguli ale Bibliotecii Ambroziana ,intrate în vigoare în 07 ianuarie 2014 și confirmate cu un Decret arhiepiscopal în 21 iulie 2014, cănd a fost aprovat și noul Statut al Academiei.

Regulile Bibliotecii Ambroziane din 2013 stabilesc că Academia redevine o parte integrantă a Ambrozianei la fel ca și Biblioteca și Galeria de Artă: "Obiectul principal de activitate al Venerandei Biblioteci Ambroziane este gestionarea Bibliotecii, Pinacotecii și Academiei. "(Articolul 3); Academia are o structura instituționala care corespunde în totalitate cu cea a Ambrozianei: "Din cadrul Venerandei Biblioteci Ambroziane face parte și Academia, avându-l ca Mare Cancelar pe Arhiepiscopul din Milano și ca președinte, pe Prefectul aceleași Venerande Biblioteci. Academia are un Statut propriu, aprobat de către Arhiepiscopul din Milano "(Art. 32). Scopul Academiei Ambroziane este promovarea cercetării și a publicațiilor în diferite domenii ale culturii, promovarea schimbului și cooperarea cu instituții similare din Italia și din străinătate, în spiritul fondatorului său, care a dorit ca  Ambroziana sa fie "pentru un serviciu universal" .

Statutul ambrozian aprobat în 2014 stabilește numărul și caracteristicile Claselor de Studii Academice: "Academia Ambroziana este organizata în Clase, sau în domenii de cercetare care, la rândul lor pot fi împărțite în Secțiuni”. In prezent,contin opt clase impartite in : Studii Borromaici , Ambroziene, Studiul  Orientului Îndepărtat, Studii Italiene, Studii Slave, Studiul Orientului  Apropiat, Studi Grecesti și Latine, Studii Africane. "(Statutul cf. Art. 6). Cele trei Clase de Studii din Africa, Orientul Apropiat și Orientul Îndepărtat sunt împărțite în 10 Secțiuni de Studiu: arabă, armenă, nord-africană, coptă, chineză, ebraică, etiopiană, japoneză, indiană, siriană. Statutul prevede că fiecare Clasă este gestionata de către un Doctor Ambrozian.

Academicieni Ambroziani sunt în număr de aproximativ trei sute, inclusiv profesori și cercetători universitari de pe toate continentele, care efectuează studii și cercetări în conformitate cu planurile trienali stabilite de către  fiecare Clasă și îngrijite de către Consiliile Executive ale fiecăreia. În fiecare an,toate Clasele susțin o conferință internațională chemata “Dies Academicus”, rezultatele fiind publicate în cele opt Colecții  in colaborare cu Editura “BULZONI” din Roma:  "Africana Ambrosiana", "Ambrosiana Graecolatina", "Asiatica Ambrosiana","Orientalia Ambrosiana", "Slavica Ambrosiana", " Studi  Ambrosiani di Italianistica", "Studia Ambrosiana" și "Studia Borromaica"; o noua Colecție de  "Surse și monografii” include operele monografice. 

VENERANDA BIBLIOTECA AMBROSIANA Piazza Pio XI, 2 - 20123 Milano, Italy MM1-Cordusio / MM3-Duomo +3902806921 +390280692215 - Visualizza MAPPA
P.I. 04196990156 Copyright @ 2009 Veneranda Biblioteca Ambrosiana. Tutti i diritti riservati
Progetto e Curatela Fabio Trazza, gestione dall'Ambrosiana, in Torretta +390280692305 / +390280692339